politika_spolecnosti - Nový projekt

...where Your ideas meet reality
Přejít na obsah
UNIPLAST Pardubice, spol. s r.o. nabízí služby v oblasti:
 • pomoc s vývojem výrobku
 • výroba vsřikovacích forem
 • vstřikování technických výlisků z termoplastů
 • potisku
 • ultrazvukového sváření výlisků z termoplastů
 • finální montáž sestav pro různé průmyslové oblasti

Rozhodujícím podnikatelským záměrem společnosti UNIPLAST Pardubice, spol. s r.o. je:
 • poskytovat zákazníkům služby vysoké kvality
 • trvale zvyšovat jejich úroveň tak, aby byly vždy splněny současné i budoucí požadavky a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran
 • trvale snižovat vliv společnosti na životní prostředí

K tomu slouží následující body:
 • bezvadný výrobek předaný zákazníkovi a dodržování zákonných předpisů je jen základním předpokladem kvality podnikání
 • smyslem naší práce je, aby služby poskytované naší společnosti byly komplexní a tím tedy pro zákazníky výhodnější proti konkurenčním službám
 • stabilním plněním požadavků na kvalitu výrobku, dokumentaci práce, termíny dodávek a přiměřenou konkurenční cenou chceme zvyšovat spokojenost našich zákazníků a jejich důvěru k našim službám
 • zvyšovat náročnost vůči našim dodavatelům a upřednostňovat dodavatele s certifikací systému managementu jakosti a environmentu
 • dalším vzděláváním našich zaměstnanců zvyšovat povědomí spoluodpovědnosti za vysokou jakost produktů, dodržování zákonných předpisů a snižování dopadů na životní prostředí
 • každá naše činnost musí být kvalitní - jakost zajišťuje každý z nás svou prací na svém pracovišti
 • jakostní služba (kvalitní výrobek) se nedá vykontrolovat, kvalitní výrobek se musí vyrobit jako výsledek stabilních a neustále se zlepšujících procesů
 • zlepšováním interní komunikace, jasným řízením a požadavky na podřízené pracovníky zlepšovat atmosféru v pracovních kolektivech
 • trvalým snižováním dopadů na životní prostředí a otevřenou komunikací se zainteresovanými stranami vytvářet dobré jméno naší společnosti
UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
Žáravice 61, CZ-533 16  Žáravice, Česká republika
Váš partner pro:                                                                                                                           
email:
 info@uniplast.cz
telefon:
 +420 466 768 417
 +420 466 768 418
Návrat na obsah